Norska flaggan verkar gömma sex andra flaggor: kan du se dem?

av Titti Carlberg

15 November 2023

Norska flaggan verkar gömma sex andra flaggor: kan du se dem?
Advertisement

Varje land har som vi vet sin egen flagga, men Norges är särskilt "speciell" till skillnad från andra har den faktiskt en egenskap som inte alla känner till. Det handlar om denna.

Advertisement

Norska flaggans historia

Norska flaggans historia

Hans-Petter Fjeld/Wikimedia commons - CC BY-SA 2.5

Den första nationalflaggan går tillbaka till 27 februari 1814, då Norge under en kort tid blev självständigt från Danmark och kronprins Christian Frederick beslutade sig för att skapa den. Detta var den röda danska flaggan med ett vitt kors, som länge användes i Norge med tillägg av det lokala vapnet, ett guldfärgat lejon som håller i en yxa på på den övre stolpen. Därefter, 1821, skapade riksdagen den nuvarande flaggan, efter en sjuttisju år lång kamp för svenskt erkännande av dess legitimitet.

Den nya versionen var ett verk av Frederik Meltzer och innebar tillägget till den tidigare modellen av ett blått kors i det vita, men av något mindre dimensioner, för att kunna skilja det från den danska flaggan. Den danka kungen tillät dock inte användningen av den nya flaggan på öppet hav förrän 1838 och inte ens efter det fick norska fartyg som inte förde flaggan för unionen Sverige-Norge inte något skydd under seglingen.

Oscar 1, den nye svenska kungen utarbetade 1844 en annan symbol för unionen, med hjälp av båda korsen, men resultatet verkade så förvirrande att flaggan snart började hånas för dess likhet med en "sillsallad". På så sätt kunde dock de två kungadömena vifta med varsin egen flagga, men genom att lägga till denna symbol i den övre kantonen. Norge ansåg dock inte att deras autonomi var bekräftad och först 1898, efter tre laggodkännanden över tid, sanktionerade parlamentet det definitiva avlägsnandet av unionensymbolen. Norges officiella och enda flagga hissades den 15 december 1899 och sex år senare skildes nationen från Sverige på ett fredligt sätt.

Advertisement

De sex gömda flaggorna i den norska

Flaggor är väldigt viktiga symboler, som förkroppsligar en nations tro, historia och själva andan. Färgerna är inte slumpmässigt valda och, som vi har sett, har resultatet av den norska flaggan flera influencer. Inuti kan vi urskilja tre olika färger: rött, blått och vitt, en kombination som beror på dominansen av USA:s och Storbritanniens flaggor, med en represantation identisk med den svenska flaggan, men med färger som hyllar den danska.

Detta är dock inte de enda egenheter som utmärker den: om du observerar den noga kan några intressanta detaljer dyka upp, även om det mest troligtvis är av en slump.

Demografiforskaren Simon Kuestenmacher från Melbourne, Australien, visade på sin profil på X (tidigare Twitter), vad som händer om man delar upp norska flaggan i olika sektioner, tydligen "gömmer" den sex andra flaggor, dock ganska enkla att se. Så genom att dela upp den i sektioner visar den norska flaggan Indonesiens, Thailands, Hollands, Polens, Finlands och Frankrikes flaggor.

Norska flaggan, "den schweiziska kniven av flaggor"

Norska flaggan, "den schweiziska kniven av flaggor"

Wolfgang Pehlemann/Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0 de

Kuestenmacher visar sin teori i inlägget där han definierar den norska flaggan som "den schweiziska kniven av flaggor", eftersom den verkar innehålla ytterligare sex flaggor. Efter publiceringen, som var avgjort intressant och märklig, ifrågasatte webbanvändare om det faktiskt var en bisarr "slump", och undrade över det. 

Visst har detta uppmärksammat många kring det som bekymrar Norge och Norwegian Air beslutade sig för att dra nytta av ögonblicket genom att lansera marknadsföring av flyg som avgår till flaggans destinationer.

Även om den därför på ytan inte sticker ut för någon speciell prakt eller unikhet, eftersom den delar utformningen av det nordiska korset med resten av Skandinavien, exklusive Grönland, har norska flaggan verkligen en egenart som inte är försumbar, nu när detta har blivit känt. Dess proportioner lika med 8:11 gör den inte till den största bland befintliga, men den kommer säkerligen att bli den största "kapaciteten" när det gäller inkludering. 

Dessutom är den holländska flaggan väldigt lik Luxemburgs, medan Monacos är lik Indonesiens. Men inte nog med det: precis under den holländska flaggan kan du också se Serbiens och Montenegros flagga. Ser du dem?

Advertisement