I jordens mantel finns spår av kraschen som gav liv åt månen: studien

av Titti Carlberg

05 November 2023

I jordens mantel finns spår av kraschen som gav liv åt månen: studien
Advertisement

Det finns många hypoteser om månens bildning, vår enda naturliga satellit. Bland de mest troliga finns hypotesen om stor påverkan, enligt vilken jorden kolliderade med planeten Theia, vilket gav upphov till en ursprunglig måne. En nyligen genomförd studie kan dock ha bevisat hypotesen av den stora kollisionen, med nya bevis som stöder födelsen av satelliten.

Advertisement

Hur bildades månen: teorin om jätteeffekten

Hur bildades månen: teorin om jätteeffekten

Pexels

När jorden bildades för cirka 4,5 miljarder år sedan, var solsystemet som ett kosmiskt flipperspel som bildade planeter och kollidera med himlakroppar. Theia, en kropp, lika stor som Mars kolliderade med jorden som ännu inte var helt formad. Nedslaget var så våldsamt att det förstörde Theia och skickade ut en massa material i omloppsbanan runt jorden som på grund av gravitationell attraktion smälte samman och bildade det vi idag känner som månen.

Detta är en jätteeffektteori, en av de mest sannolika teorierna som förklarar bildandet av vår satellit. Fram tills nu har bevisen mest förlitat sig på den liknande sammansättningen av kärn- och bergskikten på månen och jorden.

En nyligen publicerad studie i Nature tyder dock på att bekräftelsen av Theia och den gigantiska kollisionen kan hittas på vår planet.

Advertisement

Finns det bevis på jorden av kollisionen med Theia?

Finns det bevis på jorden av kollisionen med Theia?

NASA/JPL-Caltech - Public Domain

Enligt forskarna som arbetade med studien blev en del av Theias material kvar på jorden och senare långsamt sjönk ner i manteln. Faktum är att vår planet har en struktur som vi kan föreställa oss bestående av flera koncentriska lager:

  • i mitten finns kärnan, som mestadels består av järn och nickel;
  • sedan följer manteln, som huvudsakligen är sammansatt av bergarter och är den plats som är
  • ansvarig för de konvektiva rörelser som ger upphov till plattektonik;
  • slutligen skorpan, det sista lagret

Jordens mantel är en avgörande del av jorden, tydligen också när det gäller att förstå hur månen bildades. Inuti manteln identifierade forskarna två stora, täta massor av material som de kallade "negativa seismiska anomalizoner i jorden nedre mantel", LLSVP. Detta är välkända delar, den ena under Sydafrika och den andra under Stilla Havet, som har funnits i miljarder år.

Inget konstigt, förutom att den nyligen genomförda studien av Qian Yuan och hans team antyder sambandet mellan dessa platser och en teori om en stor kollision. Enligt modellen som används för att analysera mantelbergsarter skulle de två LLSVP:erna vara de delar av Theia som ännu inte smält samman med jorden.

Hur gammal är månen?

Hur gammal är månen?

Pexels

Dessutom är forskning om Theia inte den enda som är av intresse när det handlar om månen. En lika färsk studie använde månstensprover som samlats in av Apollo17-uppdraget för att försöka få en mer exakt datering av satelliten. Enligt analysen av dessa prover bildades månen för cirka 4,46 miljarder år sedan, cirka 40 miljoner år tidigare än man trott.

Hur revolutionerande det än kan tyckas är forskningen om månens ursprung fortfarande i sin linda. Efter att ha daterat satellitens formation och hittat en viss bekräftelse på jätteeffektteorin, finns det fortfarande mycket att göra. De områden med högre densitet i manteln kan vara rester av Theia efter kollisionen med jorden, men det kommer att bli nödvändigt att jämföra deras kemiska signaturer med månstenar.

Detta är framtidens verkliga utmaning, eftersom det är svårare att nå de djupaste lagren i vår satellit än att studera jordens mantel. Visst representerar den senaste forskningen ett första steg som öppnar fascinerande perspektiv, inte bara för att förstå hur månen föddes, utan också för att förstå vårt solsystem bättre.

Advertisement