Trött på osäkra jobb och låga löner? I Schweiz söker man 85.000 arbetare och de erbjuder intressanta löner

av Titti Carlberg

25 Oktober 2023

Trött på osäkra jobb och låga löner? I Schweiz söker man 85.000 arbetare och de erbjuder intressanta löner
Advertisement

Nuförtiden kan inte alla anses vara nöjda med sin arbetsplats: det finns de som inte har ett jobb de trivs med, de som inte är nöjda på grund av en låg lön, de som jobbar för många timmar och så vidare. Det är svårt att finna en rätt balans mellan arbete och privatliv utan att för den skull behöva ge upp att leva en ganska bekväm tillvaro. Men allt detta är dock subjektivt och kan påverkas av en mängd olika faktorer.

Det som är slående är hur vissa yrken - lika i arbetsuppgifter och antal timmar - betalas olika beroende på det geografiska område det utförs i. Väldigt olika. Schweiz är ett tydligt exempel på vad som just nämnts, låt oss se varför och vad som erbjuds.

Advertisement

Schweiz lockelse: ett verkligen attraktivt jobberbjudande

Schweiz lockelse: ett verkligen attraktivt jobberbjudande

Elliott Brown/Flickr

Det är just det landet som har meddelat att de har ett akut behov av arbetstagare: cirka 85.000 arbetstagare med vissa kvalifikationer krävs för att fylla en enorm lucka inom vissa sektorer. Lönerna som erbjuds är bland de högsta i Europa: vi pratar om siffror som lätt flukturerar från 3600 upp till nästan 7000 euro baserat på titlar och roller som ska fyllas! Men vilka är de mest eftertraktade kandidaterna?

Läkare och sjuksköterskor rankas högt (tillsammans med figurer inom hälso- och sjukvårdssektorn mer generellt), det finns också många förfrågningar till webbutvecklare och ingenjörer, följt av snickare och hantverkare som kan tillhandahålla professionell arbetskraft och slutligen en stor efterfrågan inom försäkrings- och juridikområden.

Bidragande till ett sådant behov är att allt fler äldre arbetare och en närvaro av unga människor som inte klarar uppgifterna som efterfrågas: ungdomar skulle kunna dra nytta av liknande möjligheter för att skaffa sig en viktig erfarenhet eller för att hitta sitt ideal. Faktum är att många lämnar sitt land och reser mot en främmande gräns, men det finns också de som hittar den perfekta lösningen i en mellanlösning! Vad handlar det om? 

Advertisement

Är det värt att arbeta som gränsövervakare?

Är det värt att arbeta som gränsövervakare?

Freepik

Gränsarbetare såklart! Det vill säga de människor som trots att de bor i sitt hemland väljer att jobba i ett annat. Det kanske inte låter så bekvämt, rent praktiskt, men mycket beror på var man bor: för alla som bor i ett område nära gränsen är det ett ganska fördelaktigt alternativ, särskilt ekonomiskt sätt.

Det råder ingen tvekan om den höga lönen som erbjuds av ett land som Schweiz, men den geomsnittliga levnadskostnaden måste också beaktas: att tjäna en utmärkt lön garanterar inte så stor komfort om man måste hantera dagliga och särskilt dyra utgifter. Men genom att arbeta som gränsövervakare är det möjligt att "komma runt" detta problem! 

Att välja att jobba utomlands

Att välja att jobba utomlands

drobotdean/Freepik

Faktum är att Schweiz beviljar ett specifikt tillstånd för alla som reser "fram och tillbaka" (G-tillstånd): de som arbetar på schweiziskt territorium kan njuta av en fantastisk lön som kan utnyttjas där levnadskostnaderna är lägre (hemma). I allmänhet utnyttjar en del av invånarena i dess grannstäder denna möjlighet.

Att arbeta utomlands är därför ett alternativ att överväga vilket skulle kunna vara väldigt attraktivt, speciellt för dem med högre utbildning och som kanske kan mer än ett språk. Vidare är Schweiz indelad i kantoner (Schweiz medlemsländer) och i många av dessa är ett specifikt språk mer utspritt: det blir ännu lättare att hitta sin egen verklighet!

Advertisement