Giftiga svampar: varför de är skadliga och vilka botemedel det finns

av Titti Carlberg

14 November 2023

Giftiga svampar: varför de är skadliga och vilka botemedel det finns
Advertisement

Det som är fascinerande med svamp är att den är obestridlig både i köket och under skogspromenader. Men om vissa svampar är en betydande del av kosten, finns det andra som utgör en allvarlig fara för vår hälsa. I den här artikeln kommer vi att utforska världen av giftiga svampar genom att försöka förstå varför de är skadliga, hur man känner igen dem och vilka symptomen på svampförgiftning är.

Advertisement

Varför är vissa svampar giftiga?

Varför är vissa svampar giftiga?

Pexels

Anledningen till att vissa svampar producerar giftiga ämnen är ännu inte helt klarlagt. Vissa studier tyder på att giften i svamgifterna fungerar som ett försvar mot rovdjur. Svampar, orörliga och sårbara levande varelser, kan utnyttja dessa gifter för att motverka konsumtion av djur eller i konkurrens om miljöresurser. Dessutom skulle skadliga ämnen också kunna vara en ren biprodukt av svampens metabolism som, i anpassning genom naturligt urval, har blivit en del av svampens försvarsmekanism. Och vilket försvar: giftiga svampar kan orsaka allvarliga hälsoproblem, både för djur som får i sig dem och för människor, inklusive död i de allvarligaste fallen.

Advertisement

Vilka är de huvudsakliga giftiga svamparna?

Vilka är de huvudsakliga giftiga svamparna?

Pexels

Det finns många arter giftsvamp, och det är inte alltid lätt att känna igen dem. Medan vissa nu har blivit kända, som Amanita Muscaria, med sin vitprickade röda hatt, är andra mindre igenkännbara. Det finns också arter som liknar ätbara svampar, vilket innebär att de är ännu farligare för oss, särskilt om de plockas av icke-experter. Några av de farligaste giftsvamparna är en del av släktet Amanita:

  • Amanita gemmata, en typisk vårsvamp med en krämig gul eller orange hatt, vita vårtor och en randig kantg
  • Amanita phalloides, även känd som dödsängel och ofta förväxlad med Volvariella volvacea, en ätbar svamp.
  • Amanita verna, en giftig svamp som kännetecknas av ett frestande utseende, med en slät strimmig glänsande hatt och vita gälar som inte är fästa vid stjälken.

Hur skiljer man en giftig svamp från en ätbar?

Hur skiljer man en giftig svamp från en ätbar?

Pexels

Som vi nämnde i föregående stycke är det inte lätt för det otränade ögat att känna igen giftiga svampar. När det gäller skogspromenader är det därför bra att komma ihåg att det inte finns några empiriska metoder för att fastställa svampens giftighet, om man inte har en fördjupad kunskap om en specifik art. Av denna anledning är det viktigt att överlåta plockandet åt experter som vet hur man skiljer en giftig svamp från en ätbar. Det är dessutom sant att höga temperaturer i vissa fall kan leda till att vissa gifter elimineras. Man måste dock komma ihåg att matlagning, torkning och andra behandlingar inte gör giftiga svampar mindre giftiga: de farligaste gifterna tål värme.

Svampförgiftning: de vanligaste symptomen och möjliga botemedel

Svampförgiftning: de vanligaste symptomen och möjliga botemedel

freepik

Effekterna efter konsumtion av giftiga svampar kan variera beroende på vilken art som intas och mängden som äts. Gastrointestinala symptom som kräkningar, buksmärtor och diarré är frekventa och kan uppstå inom 10 timmar efter intag. Men det finns också allvarligare symptom, som hallucinationer, yrsel, kramper och i extrema fall även död.

Av denna anledning, vid misstänkt svampförgiftning är det viktigt att omedelbart kontakta en läkare, som kommer att kunna ordinera lämpliga behandlingar. Det senare inkluderar aktivt kol, magpumpning och intravenös infusion av vätskor för att förhindra uttorkning, samt motgift mot toxiner. 

Sammanfattningsvis ska inte faran med giftiga svampar underskattas även om de är fascinerande och verkar ätbara. Å andra sidan sägs det att alla svampar är ätbara, men bara en gång. Vilket är bra att ha i åtanke.

Advertisement