Anledningen till att värmeelement är placerade under fönster: denna är det

av Titti Carlberg

12 Oktober 2023

Anledningen till att värmeelement är placerade under fönster: denna är det
Advertisement

Värmeelement är ett oumbärligt verktyg under de kallare årstiderna, vilket gör att vi kan värma upp våra hem när temperaturen ute obönhörligt sjunker. Men du kanske aldrig har undrat varför de ofta är placerade under ett fönster: det finns en specifik anledning till denna placering. 
Låt oss ta reda på vilken.

Advertisement

Värmeelement: när uppfanns de?

Värmeelement: när uppfanns de?

Pexels

Vad skulle vi göra utan värmeelement under vintern? Det som även kallas radiatorer är en väsentlig dela av centralvärmesystemet i bostadshus, men även i andra typer av byggnader och strukturer. Deras historia har sitt ursprung i det antika Rom, där de allra första centralvärmesystemen utvecklades, som utnyttjade principen om golvvärme, genom vilken underjordiska kanaler ledde värme till de olika rummen från en central källa.

Radiatorerna som vi är vana vid att känna till är dock en uppfinning som erkändes av italienaren Pietro da Zanna, som 1839 uppfann den första tryckluftsvärmaren. År 1855 fullkomnade den italiensk-ryska Franz Karlovich San Galli den genom att patentera den första vattenraditorn. Ursprungligen användes den för att värma upp kungahusens växthus, för att sedan sträcka sig till tsarens och ryska adelfamiljers bostäder och bli den mest populära formen av centralvärme.

Detta erkännande kvarstår än idag, även om det inte är fritt från frågor som rör miljöpåverkan och energibesparing, vilket är anledningen till att sökandet efter innovativa lösningar ständigt är aktivt. Att tillhandahålla tillräcklig uppvärmning samtidigt som det minskar både föroreningar och faktureringskostnader är utan tvekan ett gemensamt mål.

Från det förflutnas gjutjärnsmaterial, som fortfarande används idag, har radiatorer utvecklats till modeller gjorda av aluminium och stål, samt utvecklats till olika typologier för att möta behoven hos de olika nyare strukturerna. De vanligaste är vägg- och golvmonterade, men varför är de flesta vi hittar i många hem placerade under ett fönster?

Advertisement

Detta är varför värmeelementen är placerade under fönster

Detta är varför värmeelementen är placerade under fönster

Freepik

Du har säkert lagt märke till att det i många bostäder, inklusive din, är värmelementen placerade under fönster. Men du har förmodligen aldrig undrat varför eller du kanske inte är intresserad av att veta. Det finns dock en giltig anledning, vilken går tillbaka till tiden före uppfinningen av dubbelglas. Fönstren, förr i tiden, var till största delen enkelglasade och representerade av förklarliga skäl den kallaste punkten i ett rum. Faktum är att det tunna glaset gjorde att mycket värme gick förlorad, på grund av att området var utsatt för drag och kalla strömmar.

Så, fortfarande utan någon annan lösning placerades radiatorerna precis under dem: på så sätt kunde värmen som strömmade stiga upp mot fönstret, värma upp det omgivande området och motverka kylan som kom utifrån. Fönstrets yta var faktiskt varmare, eftersom radiatorn producerade - och fortfarande producerar - en sorts "skyddande värmefilm". Detta följer termodynamikens princip, enligt vilken kall luft sjunker ner och varm luft stiger: den kalla luften som kommer in genom fönstret trycker mot den varma luften som stiger upp från radiatorn, vilket gör att den cirkulerar i rummet.

Naturligvis är många bostäder i dag utrustade med dubbel- eller trippelglas och kylan som finns utomhus kommer sannolikt inte att tränga in lika lätt som tidigare. Det är därför i moderna byggnader, eller i din bostad, om den är nybyggd, som värmeelementen kan vara placerade på andra ställen i rummen.

Så vilket är det bästa stället att placera värmeelementet på, enligt dig?

Platser där man kan placera radiatorerna i moderna bostäder

Platser där man kan placera radiatorerna i moderna bostäder

Curioctopus

Moderna lösningar skiljer sig oundvikligen från det viktorianska förflutna, tack vare införandet av dubbel- och trippelglas. Vid val av placering av radiatorn har de faktorer som ska beaktas avgjort ändrats
Vad är det som styr detta val och vilka faktorer bör beaktas?

  • Inredning: om du ännu inte har börjat möblera ditt hem måste du ta hänsyn till det framtida arrangemanget av möblerna, eftersom denna aspekt kommer avsevärt påverka radiatorns effektivitet. Den får till exempel inte blockeras av en soffa eller en möbel, för annars kommer den inte kunna värma upp hela rummet.
  • Fönster: det här alternativet har inte övergetts helt, men av anledningen som berör bekvämlighet. Det är osannolikt att möbler eller bord kommer att placeras under fönstret, också för att göra det lättare att titta ut, så valet att nyttja detta utrymme till värmeelementet kan visa sig vara mest praktiskt.
  • Kallaste rummet: utvärdera vilket som är det mest kyliga området i rummet, till exempel en specifik vägg, hörn eller punkt som är föremål för drag. Just här kan du placera ditt värmeelement, kanske välja en modell utrustad med värmereflekterande material som förhindrar att väggen absorberar och hindrar värmen att gå förlorad.
  • Design: med sin utveckling har radiatorer också lagt till estetiskt värde till ren funktionalitet. Baserat på din inredning eller den stil du vill uppnå kan du välja mellan en mängd modeller, storlekar och former, så länge det passar uppvärmningssystemet.

Hur man får varmt i bostaden och hur man bäst utnyttjar värmeelementen

Hur man får varmt i bostaden och hur man bäst utnyttjar värmeelementen

Curioctopus

Trots avancerade uppvärmningssystem för bostäder, vad kan vi göra för att bevara värmen inom väggarna i våra hem?

  • Gardiner: experter rekommenderar att aldrig täcka radiatorerna med gardiner när centalvärmen är på, annars kommer värmen att försvinna ut snarare än att stanna i rummet.
  • Ånga: utnyttja ångan som produceras av den varma duschen och säkerställ att den sprider sig till de andra rummen i bostaden. Medan du står i duschkabinen försäkra dig om att badrumsdörren är öppen så att hela bostaden översvämmas av behaglig värme.
  • Dagsljus: när det är soliga dagar under de kalla perioderna, håll gardinerna fråndragna för att låta solens strålar tränga in, dra fördel av detta naturliga system för att värma upp ditt hem utan att slå på värmeelementen.
  • Skydd mot luftdrag: att förhindra luft- och korsdrag från att komma in i bostaden är inte så enkelt, men att utrusta den nedre delen av dörrarna med skydd mot drag kan vara användbart.

Och hur värmer du upp din bostad?

Advertisement